[ad_1]

آنها از یکدیگر خداحافظی کردند و برخی تصویر بزرگی را در قاب یادگاری آوردند. سی ان ان اظهار داشت: “صحنه های شلوغ کاملاً روزمره است ، در تضاد کامل با صحنه شورش های مهلک هفته گذشته در کاپیتول و ترس از خشونت در 20 ژانویه.”

[ad_2]