[ad_1]

معترضین به پلیس که حصارهای خود را در خارج از پایتخت نگه نداشتند در حالیکه مایک پنس معاون رئیس جمهور روز جمعه جلسه مشترک بین مجلس و سنا را در مقر کنگره در واشنگتن افتتاح کرد. 1 ساعت محلی (7/1 وقت ویتنامی صبح). (عکس: گتی)

[ad_2]