[ad_1]

دموکرات ها پس از کسب دو کرسی در گرجستان در ژانویه ، کنترل سنا را بدست آوردند. با این وجود ، بدون توافق تقسیم قدرت بین دو حزب ، دموکراتها در کنترل کمیسیون اصلی سنا بن بست خواهند داشت در حالی که هنوز تحت قوانین سلف کنگره ، زمانی که حزب جمهوری خواه تسلط داشت ، فعالیت می کند.

سنای آمریکا توافقنامه دوجانبه تقسیم قدرت را تصویب می کند - 1

(کار: رویترز)

توافق نامه تقسیم قدرت بین رهبر دموکرات ها چاک شومر و رهبر اقلیت ها میچ مک کانل مورد نیاز است ، زیرا نسبت حزب 50/50 است و معاون رئیس جمهور کمالا هریس در یک نقش مخرب. فقدان توافق نامه تقسیم قدرت ، بررسی کاندیداتوری های رئیس جمهور بایدن را برای تصدی پست دادستان کل به تأخیر انداخته است.

[ad_2]