[ad_1]

ویدئو: خرابی سد در مغولستان داخلی ، چین به دلیل باران شدید

بر اساس این گزارش ، در 18 ماه ژوئیه ، با افزایش سطح آب رودخانه نوومین در اثر بارندگی شدید ، سدهای بالایی مخازن یونگ و شینفا شکست و فرو ریخت. روزانه مردم (مردم روزانه). ریزش این سد 16،660 نفر را تحت تأثیر قرار داد ، 21708.1 هکتار از اراضی کشاورزی را آب گرفت و 22 پل ، 124 فاضلاب و 15.6 کیلومتر بزرگراه را تخریب کرد.

در ساعت 20:00 همان روز ، آژانس ملی کنترل سیل یک واکنش اضطراری سطح 3 صادر کرد و یک گروه کاری را برای ارائه راهنمایی و کمک به مدیریت اضطراری محلی فرستاد.

مردم محلی قبل از ترکیدن سد به ایمنی تخلیه شدند. خوشبختانه هیچ گونه جراحتی در رابطه با این حادثه گزارش نشده است

[ad_2]